Certyfikat AEO

4 lipca 2012 do grona upoważnionych przedsiębiorców dołączyła PCC Rokita SA. Spółka uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Uproszczenia celne/Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOF.

PCC Rokita SA jest mocno zaangażowana w wymianę handlową z partnerami biznesowymi z UE i spoza UE. Posiadanie certyfikatu AEO staje się wręcz warunkiem dalszego rozwoju działalności i zaczyna być postrzegane jako wyznacznik rzetelności dla partnerów biznesowych. Przyznany status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEOF ważny jest w całej Unii Europejskiej oraz m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Japonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki na podstawie wynegocjowanych porozumień.

Przyznanie certyfikatu AEO zostało poprzedzone czynnościami audytowymi przeprowadzonymi przez Izbę Celną we Wrocławiu, czy Spółka spełnia określone przepisami prawa warunki i kryteria, które obejmują

  • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych;
  • dysponowanie odpowiednim systemem zarządzania ewidencjami handlowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną;
  • zapewnienie standardów bezpieczeństwa i ochrony w przedsiębiorstwie
  • udokumentowaną wypłacalność finansową Spółki