Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej

Na podstawie pkt 3.1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376), PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z miejskiego systemu ciepłowniczego.

 

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ
NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DLA
SYSTEMÓW TECHNICZNYCH za 2021 r. (WI) WYNOSI  0,37.

Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła w 2021 r.:

100% węgiel.

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, która jest podstawą do obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku.