Aktualności

112022

W Grupie PCC monitorujemy środowisko

Oprócz standardowych analiz fizyko-chemicznych, w laboratoriach Grupy PCC prowadzimy wiele różnych badań środowiskowych. Laboratorium Badań Środowiska spółki LabAnalityka wspiera działalność jednostek Grupy PCC w zakresie monitoringu środowiska.…

Więcej
112022

Chemiczny alfabet GRUPY PCC –  produkty i surowce od A do Z!

Nazwa „alfabet” pochodzi od 2 pierwszych liter alfabetu greckiego- "alfa" i "beta"? Greckie pismo zostało nazywane „alfabetem”, stąd nazwa ta rozprzestrzeniła się również na pismo łacińskie. Dzięki alfabetowi…

Więcej
112022

Raport podsumowujący III kwartał 2022 roku w PCC Rokita

Szanowni Państwo! Przedstawiamy najnowszy raport  Grupy Kapitałowej PCC Rokita, który podsumowuje działania i wyniki w zakończonym III kwartale 2022 roku. Raport dostępny jest pod poniższym linkiem.…

Więcej
112022

Roflex T70L na prestiżowej liście Active Chemical Products!

Roflex T70L, to produkt z grupy plastyfikatorów uniepalniających, który wytwarzany jest na instalacjach Kompleksu Chemii Fosforu Spółki PCC Rokita. Miło nam poinformować, że został on…

Więcej
112022

Digitalizacja procesów B2B i usprawnienia dla klientów. Grupa PCC uruchamia nowoczesną platformę e-panel.

Grupa PCC właśnie uruchomiła nowoczesną platformę B2B dedykowaną klientom swoich spółek. Dzięki niej partnerzy biznesowi otrzymali możliwość znacznego usprawnienia swoich procesów zakupowych. Nowa platforma o nazwie e-panel została stworzona…

Więcej
092022

Publikacja Planu Połączenia PCC Rokita S.A. i PCC PU Spółka z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółek PCC Rokita S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem…

Więcej