PCC Rokita SA
Chemiczne serce przemysłu

zobacz więcej
1200

produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu

Produkty specjalistyczne

Chloroalkalia, surowce
i półprodukty

Surfaktanty

Poliuretany

Nowoczesna technologia
w zgodzie z naturą.

Przez ponad 70 lat działalności, PCC Rokita SA efektywnie działając na rynku, stała się godnym zaufania producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów i formulacji chemicznych, które są z powodzeniem wykorzystywane w wielu gałęziach i branżach przemysłowych, takich jak np. tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, budowlany, tekstylny i wiele innych.

zobacz więcej
70
lat
doświadczenia
1200
produktów
w ofercie Grupy PCC
300
ha obszaru
przemysłowego
2022
70 lat tradycji

• Rozpoczęcie budowy nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych przez spółkę PCC BD, będącym wspólnym przedsięwzięciem PCC Rokita oraz PCC Exol
• Rozpoczęcie prac związanych z budową stacji 110 kV w technologii GIS (H-31)

2021
70 lat tradycji

• Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów
• Rozpoczęcie prac związanych z budową nowej Głównej Stacji Zasilającej (GSZ) w PCC Rokita - stacji 110 kV w technologii GIS (G-72)
• Zakończenie budowy stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita
• Rozpoczęcie kolejnych etapów budowy związanej z powstaniem Centrum Innowacji i Skalowania Procesów

2020
70 lat tradycji

• Postępujące prace budowlane związane z powstaniem Centrum Innowacji i Skalowania Procesów
• Zakończenie budowy inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV na terenie PCC Rokita SA

2019
70 lat tradycji

• Uruchomienie instalacji pilotażowej do produkcji polioli polieterowych.
• Rozbudowa zdolności produkcyjnych elektrolizy w Kompleksie Chloru.
• Oddanie do użytku instalacji zatężania ługu sodowego oraz instalacji obróbki chloru.

2018
70 lat tradycji

• Rozpoczęcie regularnej produkcji polioli na bazie katalizatora DMC.
• Rozbudowa zdolności produkcyjnych elektrolizy w Kompleksie Chloru.
• Uruchomienie instalacji skraplania chloru.
• Modernizacja elektrociepłowni prowadząca do redukcji emisji pyłu znacznie poniżej dopuszczalnych norm.

2017
70 lat tradycji

•PCC Rokita SA uruchamia piątą instalację do produkcji polioli polieterowych
i rozszerza portfel produktów segmentu polioli poprzez uruchomienie instalacji do produkcji ok. 13 tys. ton polioli poliestrowych rocznie.
•PCC Rokita wyróżniona tytułem - Ambasador Polskiej Chemii - przyznawanym przez kapitułę Kampanii „Polska Chemia” będącej projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tym samym Spółka została doceniona jako lider w branży chemicznej, promujący innowacyjność, tworzący miejsca pracy i respektujący zasady zrównoważonego rozwoju.
•W grudniu, PCC Rokita SA wchodzi po raz drugi z rzędu w skład indeksu RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2016
70 lat tradycji

•PCC Rokita SA zmienia technologię produkcji na instalacji elektrolizy na technologię membranową.
•PCC Rokita SA nabywa 25 procent udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd. (IRPC Polyol), tajlandzkiego producenta polioli i poliuretanów z siedzibą w Bangkoku.
•PCC Rokita zostaje członkiem Klasatra Chemicznego „Zielona Chemia”

2015
70 lat tradycji

•Zawarcie umowy powołującej spółkę joint venture w Tajlandii z lokalnym partnerem IRPC Polyol Company Ltd celem zdobycia rynków Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii, a tym samym dalszej międzynarodowej ekspansji pionu chemii PCC.
•PCC Rokita SA kończy proces przejścia produkcji chloru w Brzegu Dolnym na przyjazną dla środowiska technologię membranową redukując rocznie emisję CO2 o 140 tys. ton łącznie.
•PCC Rokita otrzymuje prestiżowe wyróżnienie EcoVadis Silver za zaangażowanie w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

2014
70 lat tradycji

PCC Rokita SA debiutuje z akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2012
70 lat tradycji

Inwestycje

•Sprzedaż spółki zależnej PCC Exol SA poza Grupę Kapitałową PCC Rokita
•Zakup PCC Prodex Sp. z o.o.
•PCC Rokita uruchamia czwartą linię produkcyjną polioli.

2011
70 lat tradycji

Inwestycje

•PCC Rokita SA wdraża na rynek swoją technologię do produkcji pianek – iPoltec® (Intelligent Polyurethane Technology).
•Zakończenie inwestycji rewitalizacji instalacji monochlorobenzenu oraz inwestycji budowy instalacji kwasu solnego
•Wydzielenie Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) do PCC Exol SA.
•Sprzedaż udziałów w Kosmet-Rokita Sp. z o.o. i Kosmet Sp. z o.o. na rzecz PCC Consumer Products Sp. z o.o. (spółka zależna do PCC SE)
•Debiut obligacji PCC Rokita SA na rynku Catalyst
•Nowa wytwórnia etoksylatów w Płocku – PCC Exol

2010
70 lat tradycji

Elektroliza membranowa

Nowa instalacja elektrolizy membranowej zmodernizowała technologię wytwarzania chloru. Produkt ten jest bazą dla wielu linii technologicznych w PCC Rokita, a w szczególności dla kluczowego biznesu naszej firmy tj. dla produkcji polioli, dla których wytwarzany na bazie chloru tlenek propylenu jest podstawowym surowcem. Membranowa metoda wytwarzania chloru jest dzisiaj metodą najbardziej zaawansowaną technologicznie, najmniej uciążliwą dla środowiska oraz pozwalającą istotnie obniżyć koszty wytwarzania.

2008
70 lat tradycji

Nowa wytwórnia Siarczanowane II

31 lipca 2008 otwarto nową wytwórnię o nazwie "Siarczanowane 2", o wartości 90 mln zł. Dzięki tej inwestycji, firma zwiększyła czterokrotnie moce produkcyjne środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych m.in. do produkcji środków czystości i wyrobów kosmetycznych

2007
70 lat tradycji

Uzyskanie pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze środowiska

Pozwolenia określają warunki korzystania ze środowiska (emisje gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, wytwarzanie odpadów). Bez spełnienia tych wymogów firma nie mogłaby prowadzić działalności produkcyjnej.

2006
70 lat tradycji

Rozpoczęcie działalności w podstrefie WSSE

PCC Rokita SA otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Brzeg Dolny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Umożliwia to wykorzystywanie kredytu podatkowego w wysokości do 50% wydatków na nowe inwestycje realizowane w strefie.

2002
70 lat tradycji

Niemiecka spółka PCC AG (późniejsza nazwa PCC SE) staje się inwestorem strategicznym firmy

Niemiecka spółka PCC AG (późniejsza nazwa PCC SE) staje się inwestorem strategicznym firmy

1992
70 lat tradycji

Firma staje się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa; nazwa Zakłady Chemiczne Rokita SA

Firma staje się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa; nazwa Zakłady Chemiczne Rokita SA

1989
70 lat tradycji

Budowa instalacji siarczanowanych

Instalacja siarczanowanych jest użytkowana do dziś. Produkowane w niej Środki Powierzchniowo Czynne są wykorzystywane do produkcji m.in. kosmetyków i środków czyszczących.

1982
70 lat tradycji

Wybudowanie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków

Budowę Biologicznej Oczyszczalni Ścieków rozpoczęto w 1978 r. Zakończenie tej inwestycji w znacznym stopniu poprawiło sytuacje ściekową zakładu.

1969
70 lat tradycji

Wyodrębnienie Zakładu Badawczego i oddanie do użytku nowej elektrociepłowni

W latach 60-tych bardzo dynamicznie rozszerzał się asortyment produktów zakładu, szczególnie w zakresie środków pomocniczych, ponadto nowoczesna elektrociepłownia wyposażona została w 2 kotły pyłowe. Człon ciepłowniczy zapewniał ogrzewanie nie tylko fabryce, ale również miastu.

1968
70 lat tradycji

Budowa centralnej Oczyszczalni Ścieków

Centralna Oczyszczalnia Ścieków była budowana przez 5 lat. Była to typowa oczyszczalnia mechaniczna, dzięki której sytuacja ściekowa fabryki uległa znacznej poprawie.

1957
70 lat tradycji

Oddanie do użytku wytwórni chloru

Uruchomionych zostaje kilka kluczowych dla zakładu instalacji. Są to m.in.: wytwórnia chloru, chlorobenzenu i dyspergatorów. Produkty te są wytwarzane do dnia dzisiejszego.

1949
70 lat tradycji

Rozbudowa fabryki

Uruchomianie kolejnych instalacji: chlorku sulfurylu, bezwodnika kwasu octowego, formaliny, etylenu oraz garbników syntetycznych.

1946
70 lat tradycji

Przejęcie zakładu przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Farmaceutycznego w Łodzi

Zakłady zostały przejęte przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Farmaceutycznego w Łodzi i nadano im nowa nazwę „Zakłady Chemiczne Anorgana w odbudowie.

1946
70 lat tradycji

Zakład przyjmuje nazwę Rokita i uruchamia pierwszą historyczną instalację produkcyjną.

Pierwsza historycznie instalacja produkcyjna została uruchomiona pod koniec 1946 roku. Pierwszym produktem był podchloryn sodu, a do jego produkcji wykorzystano pozostawione prze Niemców zapasy chloru.

1945
70 lat tradycji

Przekazanie zakładu władzom gminy Brzeg Dolny przez radzieckie Dowództwo Zdobyczy Wojennych.

17.10.1945 r. do zakładu przybywa pierwsza grupa operacyjna wraz z mgr Z. Zdojewskim, który obejmuje kierownictwo. Pierwszym celem grupy jest zabezpieczenie mienia zakładu.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2002
1992
1989
1982
1969
1968
1957
1949
1946
1946
1945
Inwestycje
Zrealizowana

Dostosowanie instalacji ochrony środowiska kotłów rusztowych do nowych wymagań Dyrektywy IED

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA, celem spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych obowiązujących od…

Więcej
W trakcie realizacji

Turbokompresor chloru

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem ciągłości pracy wytwórni elektrolizy oraz dostosowania wydajności tego urządzenia do…

Więcej

Relacje inwestorskie

Przejdź do serwisu

CSR i Zrównoważony Rozwój

Poprzez chemię, kreujemy świat w każdej jego dziedzinie. Tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że chemia jest wszechobecna. Wyznacza trendy nowoczesnego stylu życia i kreuje przyszłość. Chemia to pierwiastek świata, który bezustannie otacza nas ze wszystkich stron. Eksplorujemy jej cząstki tworząc zrównoważone technologie dla nas i dla przyszłych pokoleń.

ZOBACZ WIĘCEJ
Kariera

Kariera w PCC Rokita

Znajdź swoje miejsce w Grupie PCC!

Sprawdź oferty pracy w interesującym Cię sektorze i dołącz do naszego zespołu.

Zdobądź doświadczenie i stań się ekspertem w wybranej dziedzinie.

Oferty pracy

Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie www.kariera.pcc.eu

Zobacz oferty

Aktualności

062024

Grupa PCC na UTECH EUROPE 2024

Grupa PCC melduje swoją obecność na UTECH EUROPE 2024 w Niderlandach! W dniach 23-25 kwietnia w MECC Maastricht odbyło się wiodące wydarzenie UTECH EUROPE –najważniejsza…

Więcej
042024

PCC Rokita utrzymuje srebrny poziom w ocenie platformy EcoVadis

Z radością informujemy, że PCC Rokita utrzymała srebrny poziom społecznej odpowiedzialności biznesu przyznany przez analityków platformy EcoVadis.  Dzięki wysokiej ocenie, znaleźliśmy się w grupie 15% najlepiej ocenianych…

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej

PCC Rokita SA

ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

NIP 917-000-00-15 REGON 930613932 KRS 0000105885
Polityka prywatności

© 2024 PCC Rokita Spółka Akcyjna. All rights reserved.
Cheers to digital brands - mohi.to