POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Dostosowanie instalacji ochrony środowiska kotłów rusztowych do nowych wymagań Dyrektywy IED

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA, celem spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych obowiązujących od 2016 roku.
Inwestycja dotyczy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin dla kotłów rusztowych.