PCC Rokita SA

Producent specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie.

Portret
firmy

PCC Rokita jako podmiot dominujący, tworzy Grupę Kapitałową, w której skład wchodzi kilkanaście spółek operujących głównie w branży chemicznej i usługowej.

Branżowym inwestorem PCC Rokita SA jest niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. PCC SE zatrudnia ponad 3,3 tys. pracowników, skupia w swoich strukturach 74 spółki działające w 39 lokalizacjach umieszczonych w 17 krajach świata.

3300

zatrudnionych pracowników

74

spółek w strukturach firmy

39

lokalizacji

17

krajów świata

Główne elementy strategii Grupy PCC to rozwój poszczególnych dywizji biznesowych poprzez wykorzystanie potencjału niszowych aplikacji przemysłowych oraz rozwój oferty o nowe, innowacyjne produkty chemiczne.

PCC Rokita dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie produktów chemicznych do wielu zastosowań i aplikacji przemysłowych.

Główne grupy produktów wytwarzanych w ramach kilku jednostek biznesowych Spółki to: chlor i alkalia, poliole, oraz pochodne naftalenu i fosforu.

Podstawowym obszarem działalności Spółki

jest projektowanie, produkcja i sprzedaż produktów chemicznych znajdujących szerokie zastosowanie w branżach takich jak: tworzywa sztuczne, budownictwo, tekstylia, farby i lakiery.

Specyfika naszego biznesu sprawia, że PCC Rokita SA jest nieporównywalna z innymi podmiotami z branży chemicznej, których działalność opiera się głównie na produkcji wielkotonażowej kilku niezmiennych rodzajów produktów.

OD 2011
jako emitent obligacji korporacyjnych jesteśmy obecni na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych – Catalyst
OD 2014
jako emitent akcji jesteśmy obecni na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych

Kompleks Chloru

Główne produkty jednostki biznesowej to chlor i alkalia, wytwarzane na jednej z najnowocześniejszych na świecie instalacji elektrolizy membranowej. Chlor jest kluczowym surowcem stosowanym w produkcji 55% wszystkich wyrobów branży chemicznej. PCC Rokita SA jest największym w Polsce dostawcą chloru do instalacji wodociągowych oraz drugim co do wielkości producentem chlorobenzenu w Europie. Oprócz chloru i chlorobenzenu Kompleks wytwarza również takie produkty jak: wodorotlenek sodu i kwas solny.

Kompleks Polioli

Kompleks Polioli działający w strukturach PCC Rokita SA jest jednym z europej skich producentów polieteropolioli o nazwie handlowej ROKOPOL®. Są one wykorzystywane do produkcji poliuretanowych pianek elastycznych, pianek sztywnych, farb i lakierów, klejów, uszczelniaczy i elastomerów. Poliuretany mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu, np. w motoryzacji, budownictwie czy meblarstwie. Stosowane są m.in. do produkcji pian visco, z których powstają wysokiej jakości materace przeciwodleżynowe.

W ofercie Kompleksu Polioli znajdują się również takie grupy produktów jak: poliole poliestrowe, prepolimery oraz szeroka gama baz olejowych do smarów.

Szeroka gama polioli poliestrowych o nazwie ROKESTER® jest wytwarzana na nowoczesnych instalacjach Spółki. Produkty te znajdują zastosowanie w różnego rodzaju aplikacjach. Wykorzystuje się je m.in w budownictwie, gdzie doskonale sprawdzają się w produkcji nowoczesnych paneli oraz płyt izolacyjnych, zarówno w twardych jak i miękkich okładzinach.

Prepolimery to półprodukty otrzymywane w wyniku reakcji izocyjanianów z różnymi poliolami. Są one wykorzystane m.in jako samodzielny surowiec lub mogą stanowić część systemów poliuretanowych. Spółka oferuje prepolimery przeznaczone między innymi dla budownictwa i meblarstwa ( do produkcji pian elastycznych rebond). Ponadto propolimery stosuje się jako spoiwa do nawierzchni sportowych, kleje do podkładów pod panele czy kleje do drewna.

Jako część portfolio produktowego, Kompleks Polioli oferuje również szeroką gamę baz olejowych do smarów, wytwarzanych przy użyciu PAG (glikoli polialkilenowych). Ta grupa produktowa jest oferowana klientom pod nazwą ROKOLUB®.

Kompleks Chemii Fosforu

PCC Rokita SA jest największym w Europie Wschodniej, producentem fosforowych środków zmniejszających palność pianek poliuretanowych. Kompleks Chemii Fosforu wydzielony w obrębie Spółki, jest dostawcą naftalenopochodnych superplastyfikatorów na potrzeby największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Środkowej i Wschodniej takich jak drogi, lotniska czy stadiony.

Wśród innowacyjnych produktów oferowanych przez jednostkę, znajdują się także trudnopalne ciecze hydrauliczne, dodatki smarne oraz dodatki do tworzyw sztucznych.

Organy spółki

Zarząd firmy

Wiesław Klimkowski
Prezes Zarządu

Rafał Zdon
Wiceprezes Zarządu

Rada
nadzorcza

dr rer.oec. Alfred Pelzer
Przewodniczący

Waldemar Preussner
Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. nadzw. PCz
Członek

Mariusz Dopierała
Członek

Robert Pabich
Członek

Wydarzenia w 2022

70 lat tradycji

• Rozpoczęcie budowy nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych przez spółkę PCC BD, będącym wspólnym przedsięwzięciem PCC Rokita oraz PCC Exol
• Rozpoczęcie prac związanych z budową stacji 110 kV w technologii GIS (H-31)

Wydarzenia w 2021

70 lat tradycji

• Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów
• Rozpoczęcie prac związanych z budową nowej Głównej Stacji Zasilającej (GSZ) w PCC Rokita - stacji 110 kV w technologii GIS (G-72)
• Zakończenie budowy stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita
• Rozpoczęcie kolejnych etapów budowy związanej z powstaniem Centrum Innowacji i Skalowania Procesów

Wydarzenia w 2020

70 lat tradycji

• Postępujące prace budowlane związane z powstaniem Centrum Innowacji i Skalowania Procesów
• Zakończenie budowy inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV na terenie PCC Rokita SA

Wydarzenia w 2019

70 lat tradycji

• Uruchomienie instalacji pilotażowej do produkcji polioli polieterowych.
• Rozbudowa zdolności produkcyjnych elektrolizy w Kompleksie Chloru.
• Oddanie do użytku instalacji zatężania ługu sodowego oraz instalacji obróbki chloru.

Wydarzenia w 2018

70 lat tradycji

• Rozpoczęcie regularnej produkcji polioli na bazie katalizatora DMC.
• Rozbudowa zdolności produkcyjnych elektrolizy w Kompleksie Chloru.
• Uruchomienie instalacji skraplania chloru.
• Modernizacja elektrociepłowni prowadząca do redukcji emisji pyłu znacznie poniżej dopuszczalnych norm.

Wydarzenia w 2017

70 lat tradycji

•PCC Rokita SA uruchamia piątą instalację do produkcji polioli polieterowych
i rozszerza portfel produktów segmentu polioli poprzez uruchomienie instalacji do produkcji ok. 13 tys. ton polioli poliestrowych rocznie.
•PCC Rokita wyróżniona tytułem - Ambasador Polskiej Chemii - przyznawanym przez kapitułę Kampanii „Polska Chemia” będącej projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tym samym Spółka została doceniona jako lider w branży chemicznej, promujący innowacyjność, tworzący miejsca pracy i respektujący zasady zrównoważonego rozwoju.
•W grudniu, PCC Rokita SA wchodzi po raz drugi z rzędu w skład indeksu RESPECT Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wydarzenia w 2016

70 lat tradycji

•PCC Rokita SA zmienia technologię produkcji na instalacji elektrolizy na technologię membranową.
•PCC Rokita SA nabywa 25 procent udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd. (IRPC Polyol), tajlandzkiego producenta polioli i poliuretanów z siedzibą w Bangkoku.
•PCC Rokita zostaje członkiem Klasatra Chemicznego „Zielona Chemia”

Wydarzenia w 2015

70 lat tradycji

•Zawarcie umowy powołującej spółkę joint venture w Tajlandii z lokalnym partnerem IRPC Polyol Company Ltd celem zdobycia rynków Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii, a tym samym dalszej międzynarodowej ekspansji pionu chemii PCC.
•PCC Rokita SA kończy proces przejścia produkcji chloru w Brzegu Dolnym na przyjazną dla środowiska technologię membranową redukując rocznie emisję CO2 o 140 tys. ton łącznie.
•PCC Rokita otrzymuje prestiżowe wyróżnienie EcoVadis Silver za zaangażowanie w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Wydarzenia w 2014

70 lat tradycji

PCC Rokita SA debiutuje z akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wydarzenia w 2012

70 lat tradycji

Inwestycje

•Sprzedaż spółki zależnej PCC Exol SA poza Grupę Kapitałową PCC Rokita
•Zakup PCC Prodex Sp. z o.o.
•PCC Rokita uruchamia czwartą linię produkcyjną polioli.

Wydarzenia w 2011

70 lat tradycji

Inwestycje

•PCC Rokita SA wdraża na rynek swoją technologię do produkcji pianek – iPoltec® (Intelligent Polyurethane Technology).
•Zakończenie inwestycji rewitalizacji instalacji monochlorobenzenu oraz inwestycji budowy instalacji kwasu solnego
•Wydzielenie Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) do PCC Exol SA.
•Sprzedaż udziałów w Kosmet-Rokita Sp. z o.o. i Kosmet Sp. z o.o. na rzecz PCC Consumer Products Sp. z o.o. (spółka zależna do PCC SE)
•Debiut obligacji PCC Rokita SA na rynku Catalyst
•Nowa wytwórnia etoksylatów w Płocku – PCC Exol

Wydarzenia w 2010

70 lat tradycji

Elektroliza membranowa

Nowa instalacja elektrolizy membranowej zmodernizowała technologię wytwarzania chloru. Produkt ten jest bazą dla wielu linii technologicznych w PCC Rokita, a w szczególności dla kluczowego biznesu naszej firmy tj. dla produkcji polioli, dla których wytwarzany na bazie chloru tlenek propylenu jest podstawowym surowcem. Membranowa metoda wytwarzania chloru jest dzisiaj metodą najbardziej zaawansowaną technologicznie, najmniej uciążliwą dla środowiska oraz pozwalającą istotnie obniżyć koszty wytwarzania.

Wydarzenia w 2008

70 lat tradycji

Nowa wytwórnia Siarczanowane II

31 lipca 2008 otwarto nową wytwórnię o nazwie "Siarczanowane 2", o wartości 90 mln zł. Dzięki tej inwestycji, firma zwiększyła czterokrotnie moce produkcyjne środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych m.in. do produkcji środków czystości i wyrobów kosmetycznych

Wydarzenia w 2007

70 lat tradycji

Uzyskanie pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze środowiska

Pozwolenia określają warunki korzystania ze środowiska (emisje gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, wytwarzanie odpadów). Bez spełnienia tych wymogów firma nie mogłaby prowadzić działalności produkcyjnej.

Wydarzenia w 2006

70 lat tradycji

Rozpoczęcie działalności w podstrefie WSSE

PCC Rokita SA otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Brzeg Dolny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Umożliwia to wykorzystywanie kredytu podatkowego w wysokości do 50% wydatków na nowe inwestycje realizowane w strefie.

Wydarzenia w 2002

70 lat tradycji

Niemiecka spółka PCC AG (późniejsza nazwa PCC SE) staje się inwestorem strategicznym firmy

Niemiecka spółka PCC AG (późniejsza nazwa PCC SE) staje się inwestorem strategicznym firmy

Wydarzenia w 1992

70 lat tradycji

Firma staje się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa; nazwa Zakłady Chemiczne Rokita SA

Firma staje się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa; nazwa Zakłady Chemiczne Rokita SA

Wydarzenia w 1989

70 lat tradycji

Budowa instalacji siarczanowanych

Instalacja siarczanowanych jest użytkowana do dziś. Produkowane w niej Środki Powierzchniowo Czynne są wykorzystywane do produkcji m.in. kosmetyków i środków czyszczących.

Wydarzenia w 1982

70 lat tradycji

Wybudowanie Biologicznej Oczyszczalni Ścieków

Budowę Biologicznej Oczyszczalni Ścieków rozpoczęto w 1978 r. Zakończenie tej inwestycji w znacznym stopniu poprawiło sytuacje ściekową zakładu.

Wydarzenia w 1969

70 lat tradycji

Wyodrębnienie Zakładu Badawczego i oddanie do użytku nowej elektrociepłowni

W latach 60-tych bardzo dynamicznie rozszerzał się asortyment produktów zakładu, szczególnie w zakresie środków pomocniczych, ponadto nowoczesna elektrociepłownia wyposażona została w 2 kotły pyłowe. Człon ciepłowniczy zapewniał ogrzewanie nie tylko fabryce, ale również miastu.

Wydarzenia w 1968

70 lat tradycji

Budowa centralnej Oczyszczalni Ścieków

Centralna Oczyszczalnia Ścieków była budowana przez 5 lat. Była to typowa oczyszczalnia mechaniczna, dzięki której sytuacja ściekowa fabryki uległa znacznej poprawie.

Wydarzenia w 1957

70 lat tradycji

Oddanie do użytku wytwórni chloru

Uruchomionych zostaje kilka kluczowych dla zakładu instalacji. Są to m.in.: wytwórnia chloru, chlorobenzenu i dyspergatorów. Produkty te są wytwarzane do dnia dzisiejszego.

Wydarzenia w 1949

70 lat tradycji

Rozbudowa fabryki

Uruchomianie kolejnych instalacji: chlorku sulfurylu, bezwodnika kwasu octowego, formaliny, etylenu oraz garbników syntetycznych.

Wydarzenia w 1946

70 lat tradycji

Przejęcie zakładu przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Farmaceutycznego w Łodzi

Zakłady zostały przejęte przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Farmaceutycznego w Łodzi i nadano im nowa nazwę „Zakłady Chemiczne Anorgana w odbudowie.

Wydarzenia w 1946

70 lat tradycji

Zakład przyjmuje nazwę Rokita i uruchamia pierwszą historyczną instalację produkcyjną.

Pierwsza historycznie instalacja produkcyjna została uruchomiona pod koniec 1946 roku. Pierwszym produktem był podchloryn sodu, a do jego produkcji wykorzystano pozostawione prze Niemców zapasy chloru.

Wydarzenia w 1945

70 lat tradycji

Przekazanie zakładu władzom gminy Brzeg Dolny przez radzieckie Dowództwo Zdobyczy Wojennych.

17.10.1945 r. do zakładu przybywa pierwsza grupa operacyjna wraz z mgr Z. Zdojewskim, który obejmuje kierownictwo. Pierwszym celem grupy jest zabezpieczenie mienia zakładu.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2002
1992
1989
1982
1969
1968
1957
1949
1946
1946
1945

Grupa PCC Rokita

PCC Autochem Sp. z o. o.

Obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego

 • przewóz chemii płynnej oraz produktów i surowców niebezpiecznych
 • myjnia cystern, tank- kontenerów, pojemników DPPL
 • usługi diagnostyczne, serwisowe i naprawcze dla pojazdów ciężarowych i osobowych
PRZEJDŹ NA STRONĘ PCC AUTOCHEM

LabAnalityka Sp. z o.o.

Usługi w zakresie badań analitycznych

 • badania analityczne, polegające na pełnej analizie i kontroli jakości próbek z procesów technologicznych, surowców i produktów
 • kompleksowe badania i pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy
PRZEJDŹ NA STRONĘ LABANALITYKA

PCC Apakor Sp. z o.o.

Projektowanie, budowa i montaż oraz remonty aparatury przemysłowej, zbiorników, rurociągów i konstrukcji spawanych

 • projektowanie i budowa
 • montaż oraz remonty aparatury przemysłowej, zbiorników
 • montaż i remonty rurociągów, konstrukcji spawanych
 • prowadzenie inwestycji od projektu do realizacji
 • usługi dla branży chemicznej, petrochemicznej, koksowniczej oraz przemysłu górniczego
PRZEJDŹ NA STRONĘ PCC APAKOR

Zakład Usługowo - Serwisowy LabMatic Sp. z o.o.

Usługi z zakresu utrzymania ruchu

 • konserwacja, modernizacja przeglądy, naprawa, remonty i prewencja w zakresie działalności diagnostyczno-pomiarowej
 • zapewnienie sprawnego działania aparatów, instalacji i urządzeń w ramach wszystkich branż technicznych na rzecz spółek Grupy PCC
 • pomiary termowizyjne dla branży elektrycznej, pomiarowej i budownictwa
PRZEJDŹ NA STRONĘ PCC LabMatic

PCC Prodex Sp. z o.o.

Produkcja systemów poliuertanowych

 • produkcja natryskowych systemów poliuretanowych, które posiadają szereg  certyfikatów i aprobat instytutów badawczych oraz ośrodków certyfikujących  takich jak ITB, IMBiGS, GIG, OBAC, DNV, BV, PZH
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru i aplikacji systemów poliuretanowych
PRZEJDŹ NA STRONĘ PCC Prodex

PCC Rokita

Operator Systemów Dystrybucyjnych

PCC Rokita SA oporatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazowego i Energetycznego.

Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej działalności. Wykwalifikowana kadra, zastosowane technologie i rozwiązania minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożenia a stałe monitorowanie terenu zakładu, procesu produkcyjnego, stanu technicznego instalacji oraz urządzeń wpływa na zapewnienie w jak największym stopniu bezpieczeństwa pracownikom jak i okolicznym mieszkańcom.

Dowiedz się więcej

Gaz Ziemny

PCC Rokita SA, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-1.4721.11.2017.KL z dnia 29 stycznia 2018 r. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazowego na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Dowiedz się więcej

Energia elektryczna

PCC Rokita S.A., ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w dniu 25 maja 2012 r. na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 08 listopada 2028 r.

Dowiedz się więcej

Inwestycje
i rozwój

PCC Rokita SA dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe produkty.

Dowiedz się więcej

Systemy zarządzania

Prowadząc działalność związaną z projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyrobów chemii organicznej i nieorganicznej, stanowiących komponenty bądź środki pomocnicze dla wielu branż przemysłu, w sposób ciągły utrzymujemy możliwie najlepszy i powtarzalny standard oferowanych przez nas wyrobów chemicznych.

Dowiedz się więcej

Energia cieplna

PCC Rokita SA, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji.

Dowiedz się więcej