Zakupy techniczne

Platforma zakupowa PCC Rokita jest głównym narzędziem komunikacji procesu zakupowego. Nasza firma jako jedna z pierwszych w Polsce wdrożyła moduł RFQ – (request for quotation) umożliwiający dostawcom składanie ofert w sposób elektroniczny.

Forma ta umożliwia zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Nasza platforma zakupowa pozwala dostawcom na publiczne zadawanie pytań, uzyskiwanie informacji dotyczących prowadzonego postępowania, jak również pobieranie wszelkich dokumentów i formularzy bez konieczności wizyty w siedzibie firmy.

Każdy dostawca po zarejestrowaniu i wybraniu kategorii CPV odpowiadającej jego profilowi działalności, będzie otrzymywał powiadomienia przetargowe w formie elektronicznej na podany adres skrzynki email.

Platforma zakupowa PCC Rokita, to nowoczesne i efektywne narzędzie, skuteczne na każdym etapie zarządzania procesami zakupowymi w naszej organizacji.

Zapraszamy na Platformę zakupową PCC Rokita!

Ogólne Warunki Zakupów i Zamówień