Transport

Zakupy usług transportowych w naszej organizacji realizowane są przy użyciu elektronicznego narzędzia jakim jest dedykowana Platforma Transportowa. Stanowi ona podstawowe narzędzie wspierające procesy związane z transportem, począwszy od pozyskiwania ofert a skończywszy na ostatecznym zleceniu konkretnego przewozu. Całość współpracy pomiędzy podmiotami z Grupy PCC zlecającymi oraz podmiotami realizującymi usługi transportu, odbywa się przy wsparciu niniejszej platformy.

Proces zakupu usług transportowych prowadzony jest w sposób elektroniczny, umożliwiający zachowanie pełnej poufności, transparentności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa współpracy oraz przekazu danych.

Każdy dostawca zainteresowany świadczeniem usług transportowych, dla jednego lub wielu podmiotów z Grupy PCC, ma możliwość uczestniczenia w akcjach ofertowych, do których należą przede wszystkim:

  • przewozy drogowe ładunków neutralnych i niebezpiecznych w autocysternach oraz na plandekach i w wywrotkach,
  • przewozy kolejowe ładunków neutralnych i niebezpiecznych w cysternach kolejowych oraz wagonach do przewozu ładunków sypkich i kontenerowych,
  • przewozy morskie,
  • przewozy kurierskie.

Warunkiem przystąpienia do akcji ofertowych jest rejestracja i pomyślna weryfikacja dostawcy usług transportowych.

Platforma Transportowa Grupy PCC, to nowoczesne i efektywne narzędzie, skuteczne na każdym etapie procesu organizacji transportu.

Zapraszamy na Platformę Transportową Grupy PCC!

Regulamin obiektów infrastruktury kolejowej PCC Rokita SA