Kontakt

Dane kontaktowe

PCC Rokita SA

kontakt@pcc.eu

56-120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4

Centrala

tel.: +48 71 794 2000, +48 71 794 3998, +48 71 794 3999
fax: +48 71 794 2197, +48 71 794 2189

 

Sekretariat Zarządu

zarzad@pcc.eu

tel.: +48 71 794 2000, fax: +48 71 794 2197
tel.: +48 71 794 3000, fax: +48 71 794 2189

Dział Relacji Inwestorskich

ir.rokita@pcc.eu

tel.: +48 71 794 29 15
fax: +48 71 794 39 11

Dyrektor Biura Zakupów

zakupy.rokita@pcc.eu
oferty@pcc.eu

Dział Personalny

ankieta personalna (forma preferowana)
formularz kontaktu

tel.: +48 71 794 35 12, +48 71 794 32 64,
fax: + 48 71 794 25 09

Kompleks Chemii Fosforu

Sekretariat

tel.: +48 71 794 2131,
fax: +48 71 794 3543

Kompleks Chloru

Sekretariat

tel.: +48 71 794 3905,
fax +48 71 794 2135

Kompleks Polioli

Sekretariat

tel.: +48 71 794 3881,
fax: +48 71 794 2240

Centrum Energetyki

Sekretariat

tel.: +48 71 794 2015,
fax: +48 71 794 2277

Dyspozytor przedsiębiorstwa

tel.: +48 71 794 2555, fax: +48 71 794 2690
tel.: +48 71 794 2441

Inspektor Ochrony Danych

Przemysław Kanikowski
email: iod.rokita@pcc.eu

Dane firmy

NIP 917-000-00-15
REGON 930613932
BDO 000052553
KRS 0000105885
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 19 853 300 PLN
Kapitał wpłacony 19 853 300 PLN