Wróć do poprzedniej strony

Energia elektryczna

Informacje wstępne

PCC Rokita S.A., ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 08 listopada 2028 roku.

Obszar działania PCC Rokita SA jako OSD wynika z udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 5 września 2008 r. nr DEE/77/9256/W/2/2008/MZn, tj. dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Brzeg Dolny,
sieciami o napięciu:

110 kV,
6 kV
oraz sieciami niskiego napięcia.

 

Średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2021r.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca
grupa
przyłączeniowa
Średnie zużycie energii elektrycznej
[MWh]
roczne miesięczne dobowe
III B 22 187,783 1 848,982 61,633
IV C2 16 222,800 1 351,900 45,063
V C1 448,400 37,367 1,246