Wróć do poprzedniej strony

Energia elektryczna

Sprzedawca z urzędu

Informujemy, że PCC Rokita SA realizuje obowiązek wskazany w ustawie Prawo energetyczne w art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz udostępnienie do publicznego wglądu w swojej siedzibie informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Pobierz Sprzedawca z urzędu (108.8 kb)