Wróć do poprzedniej strony

Energia elektryczna

Procedura zmiany sprzedawcy

Procedura Zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej PCC Rokita SA

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) każdy odbiorca energii elektrycznej, w tym również odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Sprzedawca to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające prawo do wytwarzania lub obrotu energią elektryczną na obszarze Polski. Prawo do wytwarzania lub/i obrotu energią elektryczną wynika z nadanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji. Lista podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie lub/i obrót energią elektryczną jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki – wyszukiwarka koncesji:

https://rejestry.ure.gov.pl/

wyczerpujące informacje na temat procesu zmiany sprzedawcy i kroków, jakie należy w tym zakresie podjąć zawarte zostały w portalu internetowym Urzędu Regulacji Energetyki:

http://www.maszwybor.ure.gov.pl/

PCC Rokita SA posiada swoją Procedurę Zmiany Sprzedawcy, która opisana jest w IRiESD