Wróć do poprzedniej strony

Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.10.2021.JCa PW-320331 z dnia 21 października 2021 r. informujemy, że PCC Rokita SA została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego PCC Rokita SA na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.104.2020.DTe PW-260857 z dnia 19 października 2020 r. informujemy, że PCC Rokita SA została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego PCC Rokita SA na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.120.2019.MPi PW-205598 z dnia 14 października 2019 r. informujemy, że PCC Rokita SA została wyznaczona Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego PCC Rokita SA na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.