Wróć do poprzedniej strony

Energia elektryczna

Maksymalna cena energii elektrycznej w 2023 roku

W związku z opublikowaną w dniu 03.11.2022 Ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (pozycja 2243/ 2022), która weszła w życie 04.11.2022 r. poniżej przedstawiamy informacje i kroki jakie należy podjąć w celu skorzystania z poszczególnych limitów i cen.

Cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.
Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy [1]) – w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.
Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności.

Dla odbiorców z Grupy II (mikro, mali i średni przedsiębiorcy) maksymalna cena prądu wynosi 785 zł/MWh pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Pobierz Oświadczenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (633.6 kb)