Informacje wstępne

PCC Rokita SA prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji:

– Koncesja na wytwarzanie ciepła z dnia 28 października 1998r. WCC/420/9256/W/OWR/2009/SS (z późniejszymi zmianami), obowiązująca od 28 października 1998r. do 30 maja 2029r.
– Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 14 listopada 2017r. PCC/438/9256/W/0WR/2009/SS, obowiązująca od 28 października 1998r. do 30 maja 2029r.