Struktura Paliw

PCC Rokita SA przedstawia informacje:

Ciepło

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych PCC Rokita SA przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2020 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez PCC Rokitę SA w 2020 roku.

 L.p. Źródła energii
Udział procentowy
1. Węgiel kamienny (miał IIA) 99,91%
2. Olej opałowy lekki 0,09%

Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia ciepła, sprzedanego przez PCC Rokita SA w 2020 roku.

 L.p. Emisja zanieczyszczeń
Wskaźniki emisji
1. CO kg/GJ 0,0552
2. SO2 kg/GJ 0,0455
3. NOx kg/GJ 0,1080
4. pył kg/GJ 0,0028
5. CO2 Mg/GJ 0,1096

 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych własnych PCC Rokita SA