Sieć ciepłownicza

Źródłem ciepła do zasilania sieci cieplnej parowej i wodnej jest elektrociepłownia mieszcząca się na terenie PCC Rokita SA. Pracuje ona w układzie skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Zgodnie z opisem stanu istniejącego elektrociepłowni w obiekcie zainstalowane są trzy kotły: jeden kocioł pyłowy OP-130 oraz dwa kotły rusztowe OR-45, z których spaliny kierowane są do wspólnego emitora poprzez instalację odpylającą, odazotowania i odsiarczania spalin. Sieć cieplna parowa o długości 9 600m zlokalizowana jest na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i rozprowadzona po estakadach w rurociągach stalowych zaizolowanych wełną mineralną zabezpieczoną płaszczem z blachy alucynkowej. Para o ciśnieniu 1,5 MPa i temperaturze wyjściowej 2700 C doprowadzana jest do stacji rozdzielczych Odbiorcy. Para wykorzystywana jest do celów technologicznych i grzewczych. Sieć cieplna wodna o długości 20600 m zlokalizowana na terenie PCC Rokita SA i miasta Brzeg Dolny jest rozprowadzona napowietrznie po estakadach oraz pod ziemią w sieci tradycyjnej kanałowej i preizolowanej. Na długości 945 m jest to sieć preizolowana. Woda grzewcza na potrzeby c.o. o temperaturze max. 95/62 dostarczana jest do węzłów cieplnych u Odbiorców. Sieć odpowiada cechom sieci promienistej. Dla zachowania prawidłowej pracy sieci i dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła do Odbiorców stosowana jest tabela regulacyjna temperatury wody zależna od temperatury otoczenia. System ciepłowniczy w Brzegu Dolnym został wybudowany w latach 70/80 XX wieku, jako sieć kanałowa z systemem komór ciepłowniczych, w których jest zabudowana armatura odcinająca. Podstawa kanału wykonana została z płyt żelbetowych lub warstwy betonu, na której umiejscowione są, do podpór ruchomych lub stałych, rurociągi zasilające i powrotny wody grzewczej. Strop kanału został wykonany z łupin. Kolektory zostały zaizolowane warstwą wełny mineralnej. Realizując cel obniżenia strat ciepła w systemie ciepłowniczym i zoptymalizowania jego pracy, PCC Rokita SA systematycznie wymienia stare sieci kanałowe na nowe – preizolowane.