Wróć do poprzedniej strony

Systemy zarządzania

Informacje wstępne

Systemy zarządzania

Prowadząc działalność związaną z projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyrobów chemii organicznej i nieorganicznej, stanowiących komponenty bądź środki pomocnicze dla wielu branż przemysłu, w sposób ciągły utrzymujemy możliwie najlepszy i powtarzalny standard oferowanych przez nas wyrobów chemicznych. Wiarygodność parametrów technicznych oraz właściwości użytkowe naszych wyrobów poparte są wieloma badaniami laboratoryjnymi, których wyniki w końcowym efekcie udokumentowaliśmy w Specyfikacjach Technicznych Wyrobów. Dokumenty te, utworzone wspólnymi siłami przez inżynierów chemików i technologów, zawierają standardowe charakterystyki każdego z produkowanych w PCC Rokita SA wyrobów. Nasi handlowcy oferując wyroby produkowane przez PCC Rokita SA, powołują się właśnie na standardy przywołane w przywołanych powyżej Specyfikacjach Technicznych Wyrobów.

Ponieważ swoją działalność prowadzimy w warunkach pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, w tym z wymaganiami środowiskowymi środowiskowi – projektowanie, produkcja i sprzedaż dużej ilości specjalistycznych, często unikalnych wyrobów chemicznych przeznaczonych do dalszego przetwarzania, wymaga skoordynowanej współpracy wielu służb będących w dyspozycji Spółki. W tym miejscu doskonale sprawdza się certyfikowany, funkcjonujący nieprzerwanie od 2000 roku w PCC Rokita SA system zarządzania jakością oraz wdrożony i certyfikowany rok później system zarządzania środowiskowego. Są to dwa systemy, prowadzone obecnie w formie zintegrowanej, dzięki którym nasi pracownicy świadomi są swoich ról w osiąganiu celów jakościowych i środowiskowych. Wiedzą oni, że w końcowym efekcie, realizując swoje zadania zgodnie zobowiązującymi na ich stanowiskach pracy procedurami i innymi wewnętrznymi uregulowaniami, dostarczają naszym klientom to, czego dokładnie od nas oczekują, działając w warunkach rozsądnego, dopuszczonego prawem korzystania ze środowiska.

Uzyskane certyfikaty systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego, które prezentujemy na naszej stronie internetowej są ważne, ponieważ stanowią poświadczenie naszych kompetencji w dziedzinie zarządzania jakościowego i środowiskowego, ale tak naprawdę liczy się tylko to, w jakim stopniu potrafimy zabezpieczyć interesy naszych klientów, a funkcjonujący w PCC Rokita SA system zarządzania jakością wspierany przez system zarządzania środowiskowego, dostarcza nam wielu narzędzi wspomagając realizację tego celu.

Małgorzata Płomińska Pełnomocnik Zarządu PCC Rokita SA
ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzani