POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita

W dniu 15 grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwo Energetyczne „Energetyka-Rokita” Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu

Budowa elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.4.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego”.

Celem projektu jest spełnienie wymagań koniecznych do osiągnięcia Najlepszych Możliwych Technik (BAT) w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i ograniczenia powstania odpadów związanych z wytwarzaniem energii.

Wartość Projektu:  115 008 193,08 zł
Wydatki kwalifikowane: 93 095 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 19 504 032,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego