POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

„Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)”

na podstawie umowy nr: POIS.01.04.01-00-0026/17-00

zawartej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

Całkowita wartość projektu:                                        6 731 584,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)                         2 144 856,96 PLN

Celem projektu jest budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0.4 kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0), wyposażonej w urządzenia zdalnego sterowania w oparciu o oprogramowanie SCADA, interaktywną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, system DCS do nadzoru procesów produkcyjnych.

Cel główny projektu: zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia energii elektrycznej i poprawa stanu infrastruktury energetycznej poprzez modernizację sieci dystrybucji energii dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Planowane efekty projektu to:

– Inwestycja pozwoli usprawnić efektywne wykorzystanie energii elektrycznej oraz

– zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do jednostek PCC Rokita i ograniczyć straty w przesyle energii dzięki modernizacji w/w stacji i wdrożeniu systemu Smart Grid.

Inwestycja jest zlokalizowana i realizowana będzie na terenie należącym do PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym (gm. Brzeg Dolny, pow. wołowski, woj. dolnośląskie)

Projekt realizowany będzie w okresie: III kw. 2017 – I kw. 2020

Jednocześnie PCC Rokita S.A. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które można zgłaszać poprzez narzędzie dostępne na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/