POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Centrum Innowacji i Skalowania Procesów – dotacja na infrastrukturę badawczą

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

Centrum Innowacji i Skalowania Procesów

w ramach POIR, Działanie 1.2 Wsparcie Inwestycji w Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Umowa nr:                                                                  POIR.02.01.00-00-0027/17-00
Całkowita wartość projektu:                                          88 373 040,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)                         13 969 600,00  PLN

Celem Projektu jest dostarczenie PCC Rokita zasobów umożliwiających realizację Agendy Badawczej, polegającej na przeprowadzeniu innowacyjnych prac B+R.

Planowanym efektem projektu jest wybudowanie laboratorium aplikacyjnego wraz z halą skalowania i magazynem, a także zakupienie infrastruktury B+R do prowadzenia badań aplikacyjnych oraz ćwierć- i półtechnicznych.

Projekt realizowany będzie w okresie: styczeń 2018 – październik 2023