POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Demonstracja technologii

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów

 

w ramach POIR, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Umowa nr                                              POIR.01.01.02-00-0141/16-00
Całkowita wartość projektu                     38 364 295,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)    15 345 718,16 PLN
Celem Projektu jest stworzenie linii pilotażowej i walidację technologii otrzymywania 13 innowacyjnych produktów w skali półtechnicznej.

Planowane efekty projektu to:
– budowa instalacji pilotażowej umożliwiającej weryfikację prototypu
– wytworzenie doświadczalnych serii 13 specjalistycznych produktów w oparciu o 13 technologii
– potwierdzenie parametrów jakościowych oraz właściwości użytkowych otrzymanych produktów
– potwierdzenie technologii i uzyskanie wiedzy, doświadczeń do zaimplementowania w pełnowymiarowej linii produkcyjnej
Projekt realizowany będzie w okresie: sierpień 2017 – grudzień 2019
 

 

Ogłoszenie o postępowaniu wyboru:

Treść ogłoszenia/2016-OJS046-076387-pl.pdf

Aktualizacja_ogloszenia_20160311.pdf

Postępowanie zostało zakończone bez wyłonienia wykonawcy.