POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

GREENWAY INTERMODAL! – EKOLOGICZNA MOBILNOŚĆ, INTELIGENTNY TRANSPORT…

Firma PCC Intermodal SA niedawno podpisała dwie umowy na dostawy nowoczesnych lokomotyw, które będą wspierać realizację projektów transportowych, zapewniając sprawne i szybkie transgraniczne przewozy kontenerów. Obie firmy, które dostarczą do PCC Intermodal w sumie 7 nowych lokomotyw, kładą ogromny nacisk na zrównoważony rozwój. Tak jak Grupa PCC, wspierają inwestycje ekologiczne, niskoemisyjne rozwiązania oraz promują jakość i innowacyjność.

Dlaczego w Grupie PCC rozwijamy transport intermodalny?

Ponieważ jest on opłacalny i ekologiczny! Tylko 0,5% całkowitych emisji gazów cieplarnianych generowanych przez sektor transportowy w UE pochodzi z transportu kolejowego. W Grupie PCC stosujemy nie tylko przyjazne środowisku technologie, ale również promujemy niskoemisyjny transport.

To co dobre i sprawdzone polecamy również naszym klientom, dlatego też na Portalu Produktowym Grupy PCC uruchomiliśmy nową sekcję „Greenway” poświęconą ekologicznej mobilności intermodalnej.

ZOBACZ NOWĄ SEKCJĘ GREENWAY : https://www.products.pcc.eu/pl/greenway/

Pamiętajmy, że każdego dnia do atmosfery uwalniane są miliony ton CO2. Transport to jeden z głównych czynników wzrostu zanieczyszczenia powietrza. Jednak dokonując odpowiedzialnych wyborów i prowadząc swój biznes w zrównoważony sposób, możemy już dziś zacząć to zmieniać!

Myślmy globalnie i działajmy intermodalnie! Inteligentny, ekologiczny transport to prosta droga do zrównoważonego rozwoju.

Go green with PCC!