POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Grupa PCC- chemia, która wspiera zielone technologie!

Czy wiecie, że Internet zużywa rocznie więcej prądu niż cała Rosja? Rocznie sieć internetowa emituje do atmosfery aż 300 milionów ton CO2. Jego emisja za sprawą samych tylko serwerowni rośnie każdego roku średnio o 10%. Gdyby Internet był państwem, byłby piątym krajem na świecie pod względem ilości konsumowanej energii! Internet to także niezliczone kilometry kabli, serwery, urządzenia do przesyłania danych, które po wyeksploatowaniu skutecznie zanieczyszczają środowisko jako odpady.

Okazuje się, że skutecznym sposobem ograniczenia wpływu Internetu na środowisko są między innymi technologie światłowodowe.  Dzięki popularyzacji światłowodów można znacznie zwiększyć zasięg transmisji względem tradycyjnych technik. Pozwala to na eliminację wielu urządzeń, co wpływa na ograniczenie odpadów, oszczędność energii i znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wytwarzanie światłowodów wymaga jednak szeregu specjalistycznych produktów chemicznych.  Jednym z kluczowych jest tu TETRACHLOREK KRZEMU, który Grupa PCC waśnie wprowadza do swojej oferty handlowej! Nowy produkt spółki PCC Rokita, będzie oferowany klientom w dwóch wariantach. Pierwszy z nich, to tetrachlorek krzemu o jakości technicznej, stosowany jako półprodukt w produkcji krzemu metalurgicznego, krzemionki i innych substancji na bazie krzemu. Drugi wariant to tetrachlorek krzemu 6N o unikalnej czystości wynoszącej 99,9999%, który jest surowcem pożądanym w fotowoltaice i produkcji wspomnianych światłowodów.

Oba produkty będą wytwarzane na bazie surowców produkowanych na instalacjach produkcyjnych spółek Grupy PCC.

Go green with PCC!

JAK GRUPA PCC WSPIERA ZIELONE TECHNOLOGIE? – ZOBACZ NOWE VIDEO