POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Grupa PCC Rokita z rekordowymi wynikami po półroczu

Pierwsze półrocze było dla Grupy PCC Rokita okresem rekordowych wyników. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom ponad 295 mln zł, pobijając zeszłoroczny o ponad 127%. Z kolei zysk netto Grupy ukształtował się na najwyższym historycznie poziomie blisko 160 mln zł, wyższym aż o  blisko 430% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. Grupa odnotowała również wyższe wyniki w drugim kwartale tego roku wobec pierwszego kwartału.

Szczególnie sprzyjające warunki panowały w ostatnich miesiącach na rynku poliuretanów – mówi Prezes Zarządu Spółki, Wiesław Klimkowski. Silny popyt, wysokie ceny polioli, ograniczenia podaży u konkurencji oraz wysoki poziom zamówień w sektorze meblarskim spowodowały, że rentowność polioli osiągnęła rekordowy poziom – dodaje.

Zysk EBITDA segmentu Poliuretany zwiększył się o blisko 500% wobec pierwszego półrocza 2020, a sprzedaż zewnętrzna wzrosła o blisko 90%. Grupa odnotowała rekordowe marże.

Pomimo obecnie zauważalnych spadków marż w segmencie Poliuretany, wciąż pozostają one na wysokim poziomie – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Historycznie najlepsze wyniki wypracował także segment Inna działalność chemiczna. W segmencie Chloropochodne również odnotowaliśmy istotne wzrosty – uzupełnia.

W segmencie Chloropochodne zysk EBITDA wzrósł o ponad 22% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Relatywnie dobry popyt na produkty segmentu może potencjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach, a ceny alkaliów mogą pozostać na tym samym poziomie bądź wzrosnąć.

Rekordowe wyniki Grupy wspierały także rezultaty segmentu Inna działalność chemiczna. Zysk EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie wobec pierwszego półrocza 2020 roku, na co wpłynęły przede wszystkim wysokie przychody i marże z rosnącej sprzedaży produktów specjalistycznych. Aktualny poziom zamówień jest wciąż wysoki.

Odnotowane wzrosty sprzedaży w segmencie Inna działalność chemiczna to m.in. efekt pracy nowej instalacji – mówi Rafał Zdon. Nowa linia służy do demonstracji technologii otrzymywania innowacyjnych produktów. Dzięki niej zwiększyły się także zdolności produkcyjne – stwierdza.

W pierwszym półroczu tego roku poziom wykorzystania instalacji stopniowo wzrastał. Obecnie pracuje na poziomie zbliżonym do nominalnego potencjału.

Aktualnie optymalizujemy procesy i usuwamy wąskie gardła. – mówi Wiesław Klimkowski. Stąd też nie wykluczamy możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych tej instalacji, nawet ponad pierwotnie zakładany potencjał – dodaje.

Równolegle w pierwszym półroczu Spółka kontynuowała inwestycje w budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów, która umożliwi zwiększenie obecnej powierzchni laboratoryjnej niemal trzykrotnie. Prowadzone były również głównie prace modernizacyjne infrastruktury.

PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,3 tys. pracowników w 18 krajach.