POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Instalacja elektrolizy membranowej

Dnia 30 grudnia 2011 r. PCC Rokita SA podpisała Umowę Pożyczki nr 320/P/UR/WR/2011 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu:

Instalacja elektrolizy membranowej

Pożyczka zostanie udzielona w kwocie 58,2 mln zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi ponad 100 mln zł. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na okres 2012-2014. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcji występowania ścieków zawierających rtęć. Pożyczka stanowi pomoc publiczną regionalną na nowe inwestycje.