POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

PCC EXOL kontynuuje dostawy certyfikowanych produktów na bazie oleju palmowego do globalnych odbiorców! Kolejny audyt nadzoru zakończony sukcesem!

PCC EXOL SA od 7 lat należy do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO, aktywnie wspiera zrównoważoną gospodarkę olejem palmowym. Pierwsze dostawy certyfikowanych produktów zgodnie z systemem RSPO Mass Balance Spółka zrealizowała z początkiem roku 2015.

W listopadzie bieżącego roku, międzynarodowa firma audytorska Control Union przeprowadziła w PCC EXOL SA kolejny audyt nadzoru, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Fakt ten świadczy o spełnieniu wszystkich wymagań standardu RSPO i potwierdza, że firma może bez przeszkód dostarczać certyfikowane surfaktanty do globalnych odbiorców operujących w branży kosmetyków i detergentów oraz w przemyśle spożywczym.

Certyfikat RSPO niezbędny w procesie kwalifikacji Spółki jako dostawy surowców.  

          RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji „The Roundtable on Sustainable Palm Oil” (Okrągły stół dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). Misją RSPO jest taka transformacja rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, czyli począwszy od plantacji olejowej, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów, a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników.

Certyfikat RSPO to dziś konieczność na rynku surfaktantów. Stanowi on jeden z kluczowych elementów systemu kwalifikacji dostawców. Muszą go posiadać zwłaszcza Ci producenci, którzy chcą dostarczać swoje produkty dużym, międzynarodowym firmom produkującym zwłaszcza kosmetyki, detergenty, biopaliwa oraz żywność. RSPO jest pierwszym i jedynym systemem certyfikacji, który pozwala, poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, odróżnić produkty wykorzystujące olej palmowy pochodzący z plantacji, które nie przyczyniły się do zniszczenia naturalnych ekosystemów oraz nie oddziałują na nie negatywnie, a związani z tymi obszarami ludzie zachowali swoje tradycje i kulturę. 

Więcej informacji i ciekawe statystyki dostępne na stronie www.rspo.org.

Ofertę certyfikowanych chemikaliów znajdziesz na www.products.pcc.eu.