POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Pomoc dla PCC Rokita SA w ramach rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023r.

PCC Rokita SA uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Krótko o programie
Celem Programu jest udzielnie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2023. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie całego programu wynosi: 5 500 000 000 PLN.

Lista beneficjentów, z którymi zawarto umowy wraz z wysokością przyznanej pomocy jest dostępna na stronach BIP Operatora Programu (NFOŚiGW) i Dysponenta Funduszu (MRiT).