POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Projekty doradcze dla biznesu fosforowego

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Sporządzenie założeń procesowych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji izopropylofenolu.”
 
Zarząd PCC Rokita S.A w dniu 03 lutego 2012 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Sporządzenie założeń procesowych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji Izopropylofenolu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie: 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Schemat: 1.2.B „Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności (zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji).”
Umowa nr:
Całkowita wartość projektu
Wkład Unii Europejskiej (dotacja)
Termin realizacji
UDA-RPDS.01.02.00-02-143/11-00
 151 290,00 PLN
61 500,00 PLN
23.03.2012 – 23.01.2013 r.
Przedmiotem projektu jest zakup przez PCC Rokita S.A specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania dokumentacji założeń do projektowania przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu nowej technologii produkcji izopropyfenolu metodą ciągłą. Zgodnie z dobrymi praktykami w celu przekształcenia wyników badań otrzymanych w laboratoriach – na produkt / technologię konieczne jest wykonanie prac w postaci opracowania założeń do projektu procesowego
 
Zakup usługi doradczej „Opracowanie analizy ekonomicznej i badanie rynku mające na celu wprowadzenia na rynek nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu”
 
Zarząd PCC Rokita S.A w dniu 03 lutego 2012 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Zakup usługi doradczej „Opracowanie analizy ekonomicznej i badanie rynku mające na celu wprowadzenia na rynek nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie: 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Schemat: 1.2.B „Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności (zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji).”
Umowa nr:
Całkowita wartość projektu
Wkład Unii Europejskiej (dotacja)
Termin realizacji
UDA-RPDS.01.02.00-02-142/11-00
 250 000,00 PLN
101 626,00 PLN
23.03.2012 – 31.01.2013 r.
Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach niniejszego projektu jest pozyskanie usługi zewnętrznej na opracowanie analizy ekonomicznej i badanie rynku mająca na celu potwierdzenie celowości wdrożenia wyników własnych prac działu B+R, co za tym idzie opłacalność poszerzenie oferty Spółki o innowacyjne produkty fosforopochodne.

 

Fundusze Europejskie –dla rozwoju Dolnego Śląska