POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Przyjazne dla środowiska surowce i dodatki dla przemysłu poliuretanowego

PCC Rokita SA realizuje projekt pn.:

Innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska surowce i dodatki dla przemysłu poliuretanowego wytworzone m.in. przy udziale surowców pochodzenia naturalnego

w ramach POIR, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Umowa nr:                                                                 POIR.01.01.01-00-D017/16-00
Całkowita wartość projektu:                                         22 044 187,64 PLN
Wkład Funduszy Europejskich (dotacja)                         12 731 786,37 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska surowców (polioli) i dodatków (uniepalniaczy) dla przemysłu poliuretanowego, wytworzonych m.in. przy udziale substancji pochodzenia naturalnego.

Planowanym efektem projektu będzie opracowanie i wdrożenie nowego portfolio innowacyjnych produktów będących surowcami i dodatkami dla przemysłu poliuretanowego.

Projekt realizowany będzie w okresie: luty 2017 – październik 2023