POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt pt.: „Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA” uzyskał dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”. Instytucją udzielającą dotacji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa nr UDA-POIG.04.02.00-02-003/08-00 z dnia 10.12.2008 r.

Wartość projektu: 957, 7 tys. zł
Dofinansowanie: 383,1 tys. zł
Termin realizacji: 07.2008 -01.2009 r.

Projekt został zrealizowany poprzez zakup nowych urządzeń laboratoryjnych, przez co zwiększono możliwości analityczne Zespołu Badawczo-Aplikacyjnego Kompleksu Rokopoli w PCC Rokita SA.