POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

W poszukiwaniu efektywności energetycznej….. dotacje na audyty

Efektywne wykorzystanie energii – Część I (EWE I)

Dla branży chemicznej zuzycie energii elektrycznej i cieplnej jest bardzo istotną pozycja w kosztach działalności. Dlatego Spółka podjęła działania w zakresie optymalizowania zużycia i sposobu produkcji energii. Jednym z elementów niezbędnych do przeprowadzenia zmian we właściwych kierunkach jest zweryfikowanie istniejącego stanu rzeczy i rozważenie różnych wariantów rozwiązań. Sposobem na taką diagnozę jest przeprowadzenie audytu energetycznego … a nawet kilku – dla poszczególnych wytypowanych obszarów  i/lub procesów technologicznych.

Złożyliśmy trzy takie wnioski o dotacje na audyt energetyczny:

1. audyt procesu technologicznego wytwarzania chloru i ługu sodowego. ten audyt doprowadził do wniosków o konieczności konwersji technologicznej. Szczegóły o tym projekcie pod adresem:

https://libra.pct.pl/bazy/www.nsf/id/PL_Dotacje_Audyt_energetyczny_procesu_technologicznego_instalacji_CTP-1_wytworni_chloru_i_lugu_sodowego

2. audyt eletrociepłowni w zakresie podniesienia efektywności wytwarzania energii (możłiwe warianty modernizacji)

3. audyt istniejącej sieci ciepłowniczej i rozważenie możliwych wariantów wykorzystania kondensatu parowego

 

Wszystkie wnioski zostały przyjęte i zawarto umowy dotacji w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii (część I).