POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Budowa podczyszczalni ścieków

Harmonogram 2009 – 2012 – budowa podczyszczalni ścieków zawierających chlorofenole
Korzyści
  • redukcja trudno rozkładalnych związków organicznych,
  • redukcja ChZT
  • redukcja chlorofenoli,
  • redukcja AOX,
  • ograniczenie oddziaływania na środowisko