POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Budowa wytwórni siarczanowanych o zdolności 30 000 t/rok

Harmonogram 2008 – oddano do użytku
Korzyści
  • Wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do 40 000 ton/rok