POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Elektroliza membranowa

Głównym efektem realizacji projektu jest obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Realizacja projektu spowoduje zasadniczą dla Spółki zmianę technologii wytwarzania produktów elektrolizy soli (NaCl), tj. chloru, ługu sodowego i wodoru poprzez zastosowanie najnowszej, zaawansowanej, energooszczędnej technologii membranowej i całkowitą eliminację technologii rtęciowej.