POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Modernizacja budynków wytwórni elektrolizy

Nakłady odtworzeniowe niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni elektrolizy.