POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Modernizacja stacji demineralizacji wody

Poprawa parametrów fizyko-chemicznych wody zdemineralizowanej dla potrzeb elektrolizy membranowej (redukcja zawartości żelaza i glinu w wodzie).