POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB

Nakłady niezbędne do zapewnienia funkcjonowania wytwórni monochlorobenzenu.