POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Pozostałe inwestycje modernizacyjne i zakupy inwestycyjne

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.