POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Rozbudowa bazy magazynowej surowców do produkcji uniepalniaczy

Harmonogram 2006 – oddana do użytku
Korzyści
  • Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 ton
  • Wzrost zdolności magazynowej trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 250 ton