POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 i POCI3

Harmonogram 2008 – oddano do użytku
Korzyści
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na podstawie analizy HAZOP
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCIz 3 600 do 7 000 ton/rok