POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Zwiększenie zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu (PCl3)

Zmiana technologii i rozbudowa instalacji PCl3 – kilkukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych na trójchlorek fosforu.