REACH w PCC Rokita

Zapewnienia

Rejestracja wstępna rozpoczęła się 1 czerwca 2008r. a skończyła 1 grudnia 2008r. Zapewniamy naszych dostawców i klientów, że PCC Rokita SA dopełniła obowiązku przeprowadzenia wstępnej rejestracji substancji jak również zapewniamy o dokonaniu rejestracji właściwych substancji w odpowiednich terminach, zgodnych z kalendarzem REACH. Zdajemy sobie sprawę z tego, że substancje niezarejestrowane nie mogą być wprowadzone na rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami i dostawcami, nie doprowadzimy do niepotrzebnych przerw w procesach produkcji, w dostawach substancji i wprowadzaniu ich na rynek.

Nasze obowiązki

Wiemy, że do naszych obowiązków jako producenta należy dokonanie oceny ryzyka stwarzanego podczas stosowania substancji oraz zapewnienie, że ryzyko to może być kontrolowane i zarządzane w odpowiedni sposób. Jesteśmy także odpowiedzialni za zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka, co w wielu przypadkach sprowadzi się do konieczności przeprowadzenia badań substancji. Ocenę ryzyka zastosowań przeprowadzać będziemy tylko w przypadku produktów, które określone są jako niebezpieczne i które zawarte są w kartach charakterystyk

Podejmowane działania

PCC Rokita SA przeprowadza działania w kierunku wdrożenia REACH poprzez:

– współprace z naszymi dostawcami, aby zabezpieczyć wstępną rejestracją substancje, które dystrybuujemy rejestracje substancje, które produkujemy lub importujemy

– sprawdzanie naszych produktów pod względem zawartości poszczególnych substancji w nich zawartych względem wymogów stawianych Rozporządzeniem REACH

– współprace z naszymi klientami w celu jak najszerszego wachlarza zastosowań dla produktów tak, aby każde z tych zastosowań było włączone w dossier rejestracyjnym

Pobierz DEKLARACJA (255.7 kb)