POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Publikacja Planu Połączenia PCC Rokita S.A. i PCC PU Spółka z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółek PCC Rokita S.A. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000105885) i PCC PU Spółka z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000496673), zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych Spółki w dniu 29 września 2022 r. uzgodniły Plan Połączenia o treści jak w załączeniu.

Plan Połączenia opublikowano dnia 30 września 2022 r.

Plan Połączenia PCC Rokita PCC PU

Plan Połączenia PCC Rokita PCC PU zal1

Plan Połączenia PCC Rokita PCC PU zal2

Plan Połączenia PCC Rokita PCC PU zal3

Plan Połączenia PCC Rokita PCC PU zal4

I Zawiadomienie akcjonariuszy PCC Rokita

II Zawiadomienie akcjonariuszy PCC Rokita