Wróć do poprzedniej strony

Informacje ekologiczne

Responsible Care

Program Responsible Care, zainicjowany w Kanadzie w 1984 r., ma na celu globalne dobrowolne działanie światowego przemysłu chemicznego na rzecz ekologii oraz podporządkowanie się przepisom dotyczącym jakości wyrobów i ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Program poprawy i tempo jego wdrożenia przedsiębiorstwo określa sobie samo, zależnie od swojej sytuacji i możliwości finansowych i organizacyjnych. Do programu może przystąpić każde przedsiębiorstwo branży chemicznej, niezależnie od wielkości i „uciążliwości” dla otoczenia. Jedynym warunkiem jest publiczna deklaracja „ciągłej poprawy” i jej demonstrowanie.

Pojawiające się logo Programu w materiałach reklamowych, raportach i sprawozdaniach firmy oznacza, że sprawy zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakładzie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie firma traktuje jako jeden z ważniejszych priorytetów, tzn. na tym samym poziomie co wyniki produkcyjno-finansowe.

Jako sygnatariusz programu „Odpowiedzialność i Troska” PCC Rokita SA realizuje szereg przedsięwzięć w następujących obszarach:

  • Bezpieczeństwo stanowiskowe
  • Ochrona zdrowia i profilaktyka
  • Bezpieczeństwo procesowe
  • Ochrona środowiska
  • Zarządzanie Produktem
  • Dystrybucja
  • Przygotowanie do sytuacji awaryjnych

Wskaźniki Programu Odpowiedzialność i Troska 2016

Pobierz PCC Rokita_certyfikat 2021 (369.6 kb)

Pobierz Polityka_Odpowiedzialnosc _Troska PL (229.7 kb)