Inwestycje

W trakcie analizy

Modernizacja stacji demineralizacji wody

Poprawa parametrów fizyko-chemicznych wody zdemineralizowanej dla potrzeb elektrolizy membranowej (redukcja zawartości żelaza i glinu w wodzie).

Więcej
W trakcie analizy

Modernizacja elektrociepłowni PCC Rokita SA poprzez zabudowę turbiny gazowej z kotłem (CCGT)

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA: dwutlenku węgla, pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu. Zmniejszenie zakupu energii elektrycznej z zewnątrz dla potrzeb zakładu PCC…

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej