Inwestycje

W trakcie realizacji

Rozpoczęcie budowy nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów i innych związków chemicznych

Harmonogram 2021 - 2022 Korzyści Opracowanie nowej gamy produktów Zwiększenie zdolności produkcyjnych Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów Rozwój nowych rozwiązań technologicznych Technologie wspierające ochronę środowiska i…

Więcej
W trakcie realizacji

Instalacja odsiarczanowania solanki

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem odpowiednich parametrów solanki na elektrolizie soli.

Więcej
W trakcie realizacji

Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB

Nakłady niezbędne do zapewnienia funkcjonowania wytwórni monochlorobenzenu.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja budynków wytwórni elektrolizy

Nakłady odtworzeniowe niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni elektrolizy.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Niezbędne dla spełnienia warunków pozwolenia wodno-prawnego.

Więcej
W trakcie realizacji

Zwiększenie zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu (PCl3)

Zmiana technologii i rozbudowa instalacji PCl3 - kilkukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych na trójchlorek fosforu.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja dróg i estakad

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Więcej
W trakcie realizacji

Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Większość sieci elektroenergetycznych na terenie PCC Rokita została wybudowana w latach 60-tych. Zakładana koncepcja modernizacji zakłada poniesienie niezbędnych nakładów modernizacyjnych i przygotowujących infrastrukturę pod możliwości…

Więcej
W trakcie realizacji

V ciąg produkcyjny polioli

Budowa instalacji do produkcji polioli polieterowych (głównie polioli cukrowych) o zdolności produkcyjnej 10.000 ton/rok. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych polioli do 110 kt/rok…

Więcej
W trakcie realizacji

Rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu do 40 kt

Nakłady odtworzeniowe w postaci wymiany zmydlacza, kolumny destylacji wstępnej, stacji sprężarek obiegowych propylenu, rozbudowy bazy magazynowej mleka wapiennego i propylenu ponoszone dla zapewnienia stabilizacji ciągłości…

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja magazynu soli

Nakłady niezbędne dla zapewnienia zwiększenia pojemności magazynu, odtworzenia konstrukcji żelbetowych i ścian oraz zmiana pokrycia dachu budynku.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja stacji skraplania chloru

Inwestycja polegająca na modernizacji i zwiększeniu zdolności istniejącej stacji skraplania chloru.

Więcej
W trakcie realizacji

Turbokompresor chloru

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem ciągłości pracy wytwórni elektrolizy oraz dostosowania wydajności tego urządzenia do zwiększonej zdolności tej wytwórni.

Więcej
W trakcie realizacji

Pozostałe inwestycje modernizacyjne i zakupy inwestycyjne

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej