Inwestycje

W trakcie realizacji

Pozostałe inwestycje modernizacyjne i zakupy inwestycyjne

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Więcej
W trakcie realizacji

Turbokompresor chloru

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem ciągłości pracy wytwórni elektrolizy oraz dostosowania wydajności tego urządzenia do zwiększonej zdolności tej wytwórni.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja stacji skraplania chloru

Inwestycja polegająca na modernizacji i zwiększeniu zdolności istniejącej stacji skraplania chloru.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja magazynu soli

Nakłady niezbędne dla zapewnienia zwiększenia pojemności magazynu, odtworzenia konstrukcji żelbetowych i ścian oraz zmiana pokrycia dachu budynku.

Więcej
W trakcie realizacji

Rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu do 40 kt

Nakłady odtworzeniowe w postaci wymiany zmydlacza, kolumny destylacji wstępnej, stacji sprężarek obiegowych propylenu, rozbudowy bazy magazynowej mleka wapiennego i propylenu ponoszone dla zapewnienia stabilizacji ciągłości…

Więcej
W trakcie realizacji

V ciąg produkcyjny polioli

Budowa instalacji do produkcji polioli polieterowych (głównie polioli cukrowych) o zdolności produkcyjnej 10.000 ton/rok. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych polioli do 110 kt/rok…

Więcej
W trakcie realizacji

Przebudowa sieci elektroenergetycznych

Większość sieci elektroenergetycznych na terenie PCC Rokita została wybudowana w latach 60-tych. Zakładana koncepcja modernizacji zakłada poniesienie niezbędnych nakładów modernizacyjnych i przygotowujących infrastrukturę pod możliwości…

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja dróg i estakad

Inwestycje odtworzeniowe niezbędne do utrzymania majątku w stanie zapewniającym ciągłość użytkowania.

Więcej
W trakcie realizacji

Zwiększenie zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu (PCl3)

Zmiana technologii i rozbudowa instalacji PCl3 - kilkukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych na trójchlorek fosforu.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Niezbędne dla spełnienia warunków pozwolenia wodno-prawnego.

Więcej
W trakcie realizacji

Modernizacja budynków wytwórni elektrolizy

Nakłady odtworzeniowe niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni elektrolizy.

Więcej
W trakcie realizacji

Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB

Nakłady niezbędne do zapewnienia funkcjonowania wytwórni monochlorobenzenu.

Więcej
W trakcie realizacji

Instalacja odsiarczanowania solanki

Konieczność operacyjna związana z zapewnieniem odpowiednich parametrów solanki na elektrolizie soli.

Więcej
W trakcie realizacji

Elektroliza membranowa

Głównym efektem realizacji projektu jest obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Realizacja projektu spowoduje zasadniczą dla Spółki zmianę technologii wytwarzania produktów elektrolizy soli…

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej