POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu do 40 kt

Nakłady odtworzeniowe w postaci wymiany zmydlacza, kolumny destylacji wstępnej, stacji sprężarek obiegowych propylenu, rozbudowy bazy magazynowej mleka wapiennego i propylenu ponoszone dla zapewnienia stabilizacji ciągłości produkcji i zwiększenia wydajności wytwórni tlenku propylenu.