Inwestycje

Zrealizowana

Dostosowanie instalacji ochrony środowiska kotłów rusztowych do nowych wymagań Dyrektywy IED

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA, celem spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych obowiązujących od 2016 roku. Inwestycja dotyczy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin…

Więcej
Zrealizowana

Wymiana chłodni na wytwórni tlenku propylenu i rokopoli z amoniakalnej na freonową

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (eliminacja emisji amoniaku) Obniżenie kosztów eksploatacji o 35%

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja pompowni I i II stopnia wód pochłodniczych

Harmonogram 2004 - pompownia I stopnia oddana do użytku 2005 - pompownia II stopnia oddana do użytku Korzyści Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 92% na pompowni I…

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej etoksylatów

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej etoksylatów o 2200 m3 Zmniejszenie emisji ścieków o 5%

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja i zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni uniepalniaczy

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy o 60% Rozbudowa infrastruktury (stacja absorpcji,  zbiorniki magazynowe)

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej surowców do produkcji uniepalniaczy

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 ton Wzrost zdolności magazynowej trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 250 ton

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej tlenku propylenu i tlenku etylenu

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej TP o 500 ton i TE o 430 ton Możliwość bezpośredniego przesyłu TE pomiędzy kompleksami produkcyjnymi…

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowej instalacji polioli

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej z 33 000 do 60 000 t/rok

Więcej
Zrealizowana

Uniepalniacze – rozbudowa wytworni do 8 000 ton

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy do 125% Rozbudowa infrastruktury (stacji absorpcji, zbiorniki magazynowe) Zmniejszenie oddziaływania na środowisko (skuteczniejszy odzysk…

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja pompowni wód pochłodniczych

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 0 92% na pompowni I i 42% na pompowni II stopnia Ograniczenie halasu o…

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 i POCI3

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie bezpieczeństwa na podstawie analizy HAZOP Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCI3 z 3 600 do 7 000 ton/rok

Więcej
Zrealizowana

Budowa elektrociepłowni

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Redukcja emisji szkodliwych substancji Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej Dotacja ze środków unijnych 19,5 mln PLN

Więcej
Zrealizowana

Budowa wytwórni siarczanowanych o zdolności 30 000 t/rok

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do 40 000 ton/rok

Więcej
Zrealizowana

Budowa wytwórni polioli iPol

Harmonogram 2009 - oddano do użytku Korzyści Produkcja wysoko wyspecjalizowanych polioli Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów

Więcej
Zrealizowana

Budowa instalacji elektrolizy membranowej – I etap oraz rozbudowa stacji formulacji i załadunku NaOH i NaOCl

Harmonogram 2010 - oddano do użytku Korzyści Obniżenie kosztów produkcji (energia elektryczna) Przejście na technologię bardziej przyjazną środowisku Rozszerzenie oferty produktowej Wzrost efektywności załadunku i…

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowej wytworni Syntezy HCl wraz z rozbudową bazy magazynowej

Harmonogram 2011 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 20 000 ton/rok Wzrost zdolności magazynowania kwasu solnego Poprawa bilansu chlorowego

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowoczesnej fabryki etoksylatów w Płocku

Harmonogram 2011 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 30 000 ton/rok Bezpośrednia lokalizacja wytworni przy dostawcy tlenku etyleny

Więcej
Zrealizowana

Budowa podczyszczalni ścieków

Harmonogram 2009 - 2012 - budowa podczyszczalni ścieków zawierających chlorofenole Korzyści redukcja trudno rozkładalnych związków organicznych, redukcja ChZT redukcja chlorofenoli, redukcja AOX, ograniczenie oddziaływania na…

Więcej
Zrealizowana

Budowa stacji absorpcji HCl, instalacja oczyszczania Izopropylofenolu wraz z budową bazy magazynowej oraz instalacji Destylacji Roplastów

Harmonogram 2010 - 2012 Korzyści Zwiększenie wydajności instalacji Ochrona środowiska Nowa gama produktów Zwiększenie zdolności produkcyjnych związków Arylo Fosforowych

Więcej
Zrealizowana

Zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz gamy oferowanych rokopoli wraz z rozbudową bazy magazynowej produktów oraz budowa nowej instalacji IV ciągu polioli. Budowa nowej instalacji polioli wraz z bazą magazynową

Harmonogram 2007 - 2012 – oddano do użytku Korzyści Wzrost zdolności produkcyjnych z 60 000 t/rok do 90 000 t/rok Wzrost zdolności magazynowej produktów

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej