Inwestycje

Zrealizowana

Stworzenie linii pilotażowej w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych, trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów

Harmonogram 2017 - 2021 Korzyści Produkcja nowej gamy specjalistycznych produktów Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów Rozwój nowych rozwiązań technologicznych Zastosowanie technologii uwzględniających proekologiczne metody wytwarzania produktów

Więcej
Zrealizowana

Zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz gamy oferowanych rokopoli wraz z rozbudową bazy magazynowej produktów oraz budowa nowej instalacji IV ciągu polioli. Budowa nowej instalacji polioli wraz z bazą magazynową

Harmonogram 2007 - 2012 – oddano do użytku Korzyści Wzrost zdolności produkcyjnych z 60 000 t/rok do 90 000 t/rok Wzrost zdolności magazynowej produktów

Więcej
Zrealizowana

Budowa stacji absorpcji HCl, instalacja oczyszczania Izopropylofenolu wraz z budową bazy magazynowej oraz instalacji Destylacji Roplastów

Harmonogram 2010 - 2012 Korzyści Zwiększenie wydajności instalacji Ochrona środowiska Nowa gama produktów Zwiększenie zdolności produkcyjnych związków Arylo Fosforowych

Więcej
Zrealizowana

Budowa podczyszczalni ścieków

Harmonogram 2009 - 2012 - budowa podczyszczalni ścieków zawierających chlorofenole Korzyści redukcja trudno rozkładalnych związków organicznych, redukcja ChZT redukcja chlorofenoli, redukcja AOX, ograniczenie oddziaływania na…

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowoczesnej fabryki etoksylatów w Płocku

Harmonogram 2011 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 30 000 ton/rok Bezpośrednia lokalizacja wytworni przy dostawcy tlenku etyleny

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowej wytworni Syntezy HCl wraz z rozbudową bazy magazynowej

Harmonogram 2011 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 20 000 ton/rok Wzrost zdolności magazynowania kwasu solnego Poprawa bilansu chlorowego

Więcej
Zrealizowana

Budowa instalacji elektrolizy membranowej – I etap oraz rozbudowa stacji formulacji i załadunku NaOH i NaOCl

Harmonogram 2010 - oddano do użytku Korzyści Obniżenie kosztów produkcji (energia elektryczna) Przejście na technologię bardziej przyjazną środowisku Rozszerzenie oferty produktowej Wzrost efektywności załadunku i…

Więcej
Zrealizowana

Budowa wytwórni polioli iPol

Harmonogram 2009 - oddano do użytku Korzyści Produkcja wysoko wyspecjalizowanych polioli Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów

Więcej
Zrealizowana

Budowa wytwórni siarczanowanych o zdolności 30 000 t/rok

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do 40 000 ton/rok

Więcej
Zrealizowana

Budowa elektrociepłowni

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Redukcja emisji szkodliwych substancji Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej Dotacja ze środków unijnych 19,5 mln PLN

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 i POCI3

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie bezpieczeństwa na podstawie analizy HAZOP Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCI3 z 3 600 do 7 000 ton/rok

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja pompowni wód pochłodniczych

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 0 92% na pompowni I i 42% na pompowni II stopnia Ograniczenie halasu o…

Więcej
Zrealizowana

Uniepalniacze – rozbudowa wytworni do 8 000 ton

Harmonogram 2008 - oddano do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy do 125% Rozbudowa infrastruktury (stacji absorpcji, zbiorniki magazynowe) Zmniejszenie oddziaływania na środowisko (skuteczniejszy odzysk…

Więcej
Zrealizowana

Budowa nowej instalacji polioli

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej z 33 000 do 60 000 t/rok

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej tlenku propylenu i tlenku etylenu

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej TP o 500 ton i TE o 430 ton Możliwość bezpośredniego przesyłu TE pomiędzy kompleksami produkcyjnymi…

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej surowców do produkcji uniepalniaczy

Harmonogram 2006 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 ton Wzrost zdolności magazynowej trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 250 ton

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja i zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni uniepalniaczy

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy o 60% Rozbudowa infrastruktury (stacja absorpcji,  zbiorniki magazynowe)

Więcej
Zrealizowana

Rozbudowa bazy magazynowej etoksylatów

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Wzrost zdolności magazynowej etoksylatów o 2200 m3 Zmniejszenie emisji ścieków o 5%

Więcej
Zrealizowana

Modernizacja pompowni I i II stopnia wód pochłodniczych

Harmonogram 2004 - pompownia I stopnia oddana do użytku 2005 - pompownia II stopnia oddana do użytku Korzyści Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 92% na pompowni I…

Więcej
Zrealizowana

Wymiana chłodni na wytwórni tlenku propylenu i rokopoli z amoniakalnej na freonową

Harmonogram 2004 - oddana do użytku Korzyści Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (eliminacja emisji amoniaku) Obniżenie kosztów eksploatacji o 35%

Więcej
Zrealizowana

Dostosowanie instalacji ochrony środowiska kotłów rusztowych do nowych wymagań Dyrektywy IED

Zmniejszenie emisji z instalacji Elektrociepłowni PCC Rokita SA, celem spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych obowiązujących od 2016 roku. Inwestycja dotyczy instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin…

Więcej
Zrealizowana

Elektroliza membranowa

Głównym efektem realizacji projektu jest obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Realizacja projektu spowoduje zasadniczą dla Spółki zmianę technologii wytwarzania produktów elektrolizy soli…

Więcej
Unia Europejska

PCC Rokita SA realizuje projekty, które są współfinansowane ze środków publicznych w tym z funduszy europejskich.

więcej