POWRÓT DO LISTY INWESTYCJI

Budowa stacji absorpcji HCl, instalacja oczyszczania Izopropylofenolu wraz z budową bazy magazynowej oraz instalacji Destylacji Roplastów

Harmonogram 2010 – 2012
Korzyści
  • Zwiększenie wydajności instalacji
  • Ochrona środowiska
  • Nowa gama produktów
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnych związków Arylo Fosforowych